Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Toekomst

Innovatieve stal in Vegelinsoord vermindert broeikasgasuitstoot

Jan van der Zijl en Sanne van Rijs hebben een baanbrekende stal in Vegelinsoord ontwikkeld die de uitstoot van broeikasgassen van koeienstallen vermindert. Deze innovatie draagt bij aan duurzame landbouw en biedt een praktische oplossing voor boeren die willen bijdragen aan milieuvriendelijke praktijken zonder te vertrouwen op modelberekeningen zoals het omstreden Aerius-systeem.

Bedrijven met weidegang behalen hogere winstmarges

Melkveebedrijven die hun koeien buiten laten grazen, genieten van hogere melkprijzen en lagere voerkosten, wat resulteert in een hogere liquiditeitsmarge. Ondanks een lichte daling in het percentage bedrijven met volledige beweiding, blijft de financiële winst duidelijk. Dit wordt mede ondersteund door compensatieregelingen zoals die van FrieslandCampina, waarbij bedrijven tot €1,30 extra per 100 kg melk kunnen verdienen.

Gelderland introduceert innovatieve natuurvergunning

Provincie Gelderland zal dit najaar de eerste natuurvergunning met doelvoorschriften uitgeven, een primeur in Nederland. Deze vergunning richt zich op bedrijfsspecifieke emissiedoelen en biedt een nieuw toekomstperspectief voor de agrarische sector. De innovatieve aanpak maakt het mogelijk om emissies continu te monitoren en bij te stellen.

Innovatieproject dynamisch draadloos weiden van start: een toekomst voor melkveehouders

Het innovatieproject ‘Dynamisch Draadloos Weiden’ is van start gegaan en onderzoekt de toepassing van GPS-halsbanden bij melkvee. Deze technologie biedt oplossingen voor stikstof-, klimaat- en biodiversiteitsvraagstukken in de melkveehouderij. Door gebruik te maken van virtuele afrasteringen en gerichte beweiding kan de natuur positief beïnvloed worden en het welzijn van de koeien gegarandeerd blijven.

Innovatieve mestverrijker verbetert gewasgroei en vermindert emissies

Machinefabrikant GEA heeft de Manure Enricher geïntroduceerd, een revolutionaire mestverrijker die stikstof uit de lucht haalt en toevoegt aan mest. Dit leidt tot stikstofverrijkte mest, bekend als Nitrogen Enriched Organic (NEO), die de uitstoot van ammoniak en methaan vermindert, geur neutraliseert en een hygiëniserend effect heeft. Melkveehouder André Schilder uit Spierdijk is een van de …

Innovatieve mestverrijker verbetert gewasgroei en vermindert emissies Read More »

Blauwtong treft kwart van schapen en rundvee in kerngebieden

Na het uitbraakseizoen van blauwtong in 2023 heeft gemiddeld 20 procent van het rundvee in Nederland antistoffen ontwikkeld tegen BTV-3. Dit toont aan dat de infectiedruk in specifieke regio’s hoog is. Op schapenbedrijven waar blauwtong heerste, zijn bij gemiddeld 23 procent van de onderzochte schapen antistoffen aangetoond. Dit onderstreept de noodzaak tot vaccinatie om toekomstige …

Blauwtong treft kwart van schapen en rundvee in kerngebieden Read More »

Innovatieve voedertechnieken verlagen kosten voor veehouders

Door het gebruik van innovatieve mengsels van grassen, klavers en kruiden, kunnen veehouders flink besparen op krachtvoer, kunstmest en veeartskosten. Deze mengsels, bekend als Saladebuffetten, verbeteren de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, wat leidt tot gezonder vee. De samenwerking tussen LTO Ledenvoordeel en Pure Graze biedt exclusieve kortingen op deze mengsels en cursussen, waarmee agrariërs hun kosten …

Innovatieve voedertechnieken verlagen kosten voor veehouders Read More »

Kalversector stelt ambitieuze doelen met Veal Forward plan

De vleeskalversector heeft met het sectorplan Veal Forward duidelijke doelen gesteld op het gebied van diergezondheid, dierwaardige veehouderij en balans met de natuur. Het plan streeft naar een duurzame toekomst door verbeterde zorg voor kalveren, strengere gezondheidsnormen en een verlaagde CO2-footprint. Vanaf 2025 worden alleen kalveren van IBR- en BVD-vrije bedrijven opgezet, en per 2040 …

Kalversector stelt ambitieuze doelen met Veal Forward plan Read More »

Innovatieve stalvloer vermindert emissies bij melkvee

Melkveehouder Nico van de Brake uit Oosterwolde heeft een emissiearme stalvloer geïntroduceerd die urine en mest direct scheidt. Dit innovatieve systeem verbetert niet alleen de klauwgezondheid van de koeien door betere grip en snellere afvoer van urine, maar biedt ook milieuvriendelijke voordelen. Van de Brake investeerde 100.000 euro in deze technologie, met de verwachting dat …

Innovatieve stalvloer vermindert emissies bij melkvee Read More »

Technisch Specialist Rundvee

Renure: de sleutel tot een oplossing voor het mestprobleem

Renure speelt een belangrijke rol in deze transitie om het mestprobleem op te lossen. Dit innovatieve product biedt hoop voor een efficiënte aanpak van mestoverschotten. De rol van renure in mestverwerking Renure, een product uit de verwerking van de dunne fractie van mest, is een innovatief middel dat helpt bij het verminderen van mestoverschotten. Dit …

Renure: de sleutel tot een oplossing voor het mestprobleem Read More »

Scroll naar top