Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Rabobank en FrieslandCampina stimuleren duurzame monovergisters

Rabobank en FrieslandCampina (RFC) hebben zich aangesloten bij ReFerm, een consortium gericht op het bevorderen van monomestvergisting in de veehouderij. Deze technologie biedt aanzienlijke voordelen voor duurzaamheid en vervanging van kunstmest, wat leidt tot minder uitstoot van broeikasgassen en ammoniak. Het doel is om tegen 2030 maar liefst 1.500 vergistingsunits te realiseren, goed voor 450 miljoen normaal kubieke meter groen gas en een methaanreductie van 3,75 megaton CO2-equivalenten. Ondanks de hoge kosten en vergunningseisen zien beide organisaties veel potentie in deze technologie voor een emissiearme veehouderij.


Samenwerking voor duurzaamheid
De toetreding van Rabobank en FrieslandCampina tot ReFerm markeert een belangrijke stap in de richting van een duurzamere veehouderij. ReFerm bestaat uit negentien organisaties, waaronder bouwers, installateurs, voerleveranciers en energiebedrijven zoals Vattenfall en Agrifirm Exlan. Deze samenwerking is gericht op het bevorderen van monomestvergisting, dagontmesting en het gebruik van kunstmestvervangers.


Kennisdeling en ondersteuning
FrieslandCampina is sinds 2016 actief op het gebied van monomestvergisting en deelt sindsdien kennis met haar leden-melkveehouders. Dit gebeurt onder andere via workshops en andere vormen van kennisdeling. FrieslandCampina wil deze expertise nu ook inzetten binnen het ReFerm-consortium. Volgens Sanne Griffioen, directeur Farm Sustainability bij FrieslandCampina, hebben de leden-melkveehouders inmiddels aanzienlijke kennis en ervaring opgebouwd op dit gebied.


Financiële uitdagingen
Ondanks de voordelen van monomestvergisting, zijn er aanzienlijke financiële uitdagingen. Rabobank heeft aangegeven dat de investering voor een biogasinstallatie minimaal 1,5 miljoen euro bedraagt. Bovendien worden vergunningen beperkt verleend en is het subsidieniveau volgens de bank onvoldoende. Hierdoor zijn veel projecten moeilijk te financieren. Sectormanager melkveehouderij Marijn Dekkers van Rabobank benadrukt dat een professionele vergister die meer dan 15.000 ton mest op een locatie verwerkt, het meest toekomstbestendig is.


Doelen Van ReFerm
ReFerm heeft ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren. Tegen 2030 wil het consortium 1.500 vergistingsunits realiseren die gezamenlijk 450 miljoen normaal kubieke meter groen gas kunnen produceren. Dit zal bijdragen aan een methaanreductie van 3,75 megaton CO2-equivalenten en een ammoniakreductie van 28.000 ton. Deze doelstellingen zijn in lijn met de visie van Rabobank om tegen 2040 een emissiearme veehouderij te realiseren.


Toekomstgerichte innovaties
Een van de innovaties die Rabobank en FrieslandCampina ondersteunen, is de stikstofstripper. Deze technologie is vooral interessant voor grotere vergisters die meer dan 15.000 ton mest per locatie verwerken. De stikstofstripper helpt bij de productie van kunstmestvervangers, wat bijdraagt aan de vermindering van emissies en de duurzaamheid van de veehouderij. Linda van Eekeres, meeschrijvend eindredacteur, benadrukt dat de ervaring van twintig jaar met het financieren van biogasinstallaties aantoont dat dit model het meest toekomstbestendig is.


Conclusie
De samenwerking tussen Rabobank, FrieslandCampina en ReFerm biedt een veelbelovende weg naar een duurzamere en emissiearme veehouderij. Ondanks de obstakels op het gebied van financiën en vergunningen, zijn de doelen van ReFerm ambitieus en in lijn met de toekomstvisie van de betrokken organisaties. Door kennisdeling, technologische innovaties en gezamenlijke inspanningen kan de veehouderij in Nederland een significante bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen en ammoniakemissies.

Bronnen
www.nieuweoogst.nl
www.boerenbusiness.nl
www.nu.nl

Deel dit bericht

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de rundveesector? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top