Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Toekomstperspectief voor jonge boeren in de rundveehouderij

Minister Adema van Landbouw ziet kansen voor jonge boeren in de rundveehouderij ondanks huidige uitdagingen en noodzaak tot verduurzaming.


De belofte van Minister Adema

Minister Adema van Landbouw heeft na een ontmoeting met boeren in Kootwijkerbroek optimisme getoond over de toekomst van jonge boeren in de rundveehouderij, maar erkent ook de grote zorgen die zij hebben. De minister benadrukt de noodzaak van een duurzame transformatie van de agrarische sector. Adema zegt dat het anders zal moeten. Het volgende kabinet zal moeten investeren om jonge boeren een toekomst te geven. De rol van de regering moeten we niet overschatten, want Nederland is slechts het uitvoeringskantoor van Europa, zegt meneer Adema. Er is aan de andere kant wel geld vrijgemaakt door het kabinet voor jonge landbouwers die een bedrijf hebben overgenomen met vestigingssteun.


Nationale uitdagingen en Europese regulering

In de woorden van Minister Adema functioneert de Nederlandse overheid als een ‘uitvoeringskantoor van Europa’. De strikte Europese voorschriften leggen een zware last op boeren, waardoor de minister pleit voor verlichting en meer autonomie voor de boeren op hun eigen erf. De toekomst van de rundveehouderij hangt af van nationale inspanningen om de sector te ondersteunen en te investeren in de toekomst van jonge boeren, gezien de beperkte invloed van het huidige kabinet op Europese besluitvorming.


Vestigingssteun

Een concreet voorbeeld van ondersteuning is de vestigingssteun voor jonge landbouwers bij bedrijfsovername. Met een budget van 75 miljoen euro voor 2024 stelt het kabinet 80.000 euro per bedrijf beschikbaar om de overdracht naar jonge boeren te vergemakkelijken. Deze steun, beschikbaar voor boeren die op 31 december 2024 ouder zijn dan 16 en jonger dan 40 jaar, is bedoeld om de financiële drempel voor de overname van familiebedrijven te verlagen en het voortzetten van duurzame landbouwpraktijken te stimuleren.


Toekomstbestendige Bedrijfsplanning

Een belangrijk onderdeel van de vestigingssteun is het vereiste bedrijfsplan, dat de economische en ecologische ontwikkelingsdoelen voor de komende vijf jaar uiteenzet. Dit plan moet aantonen hoe de steun bijdraagt aan de versterking van de veerkracht van het bedrijf en moet ook de bijdrage aan duurzaamheidsdoelen zoals klimaatverandering, efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen en bescherming van biodiversiteit omvatten.

Daarnaast is het belangrijk dat er aantoonbare ervaring is en KVK-inschrijving. De precieze eisen waaraan een aanvraag aan moet voldoen, is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/vestiging-jonge-landbouwers. Voor jonge boeren die het lastig vinden om de aanvraag zelfstandig in te dienen, is er ondersteuning beschikbaar via adviseurs of contactformulieren.


Bronnen

www.gld.nl

www.flynth.nl

Fendt 700 GEN7
Productierechten

Deel dit bericht

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de rundveesector? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top