Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Nieuws

Innovatieve stal in Vegelinsoord vermindert broeikasgasuitstoot

Jan van der Zijl en Sanne van Rijs hebben een baanbrekende stal in Vegelinsoord ontwikkeld die de uitstoot van broeikasgassen van koeienstallen vermindert. Deze innovatie draagt bij aan duurzame landbouw en biedt een praktische oplossing voor boeren die willen bijdragen aan milieuvriendelijke praktijken zonder te vertrouwen op modelberekeningen zoals het omstreden Aerius-systeem.

Bedrijven met weidegang behalen hogere winstmarges

Melkveebedrijven die hun koeien buiten laten grazen, genieten van hogere melkprijzen en lagere voerkosten, wat resulteert in een hogere liquiditeitsmarge. Ondanks een lichte daling in het percentage bedrijven met volledige beweiding, blijft de financiële winst duidelijk. Dit wordt mede ondersteund door compensatieregelingen zoals die van FrieslandCampina, waarbij bedrijven tot €1,30 extra per 100 kg melk kunnen verdienen.

LTO raadt nieuwe vaccinatiestrategie aan tegen blauwtong

De LTO adviseert veehouders om de nieuwe strategie voor blauwtongvaccinatie te volgen, na de ontdekking van het blauwtongvirus type 3 in Nederlandse knutten. Vaccinatie is van cruciaal belang om de gezondheid van runderen en schapen te beschermen tegen deze snel verspreidende ziekte. Onderzoek heeft aangetoond dat een aanzienlijk percentage van de knutten besmet is, wat de noodzaak voor vaccinatie onderstreept.

Scroll naar top