Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Kalversector stelt ambitieuze doelen met Veal Forward plan

De vleeskalversector heeft met het sectorplan Veal Forward duidelijke doelen gesteld op het gebied van diergezondheid, dierwaardige veehouderij en balans met de natuur. Het plan streeft naar een duurzame toekomst door verbeterde zorg voor kalveren, strengere gezondheidsnormen en een verlaagde CO2-footprint. Vanaf 2025 worden alleen kalveren van IBR- en BVD-vrije bedrijven opgezet, en per 2040 moet de CO2-uitstoot per kilogram kalfsvlees met 15 tot 20% zijn verminderd. Dit plan is ambitieus en zet de toon voor de komende jaren in de sector.

 

Betere zorg voor kalveren
Het sectorplan Veal Forward legt sterk de nadruk op de verbetering van de diergezondheid en het welzijn van kalveren. In samenwerking met de melkveehouderij, kalverhandel en transportsector is het routeplan ‘Goede Zorg voor het Kalf’ opgesteld. Dit plan stelt dat kalveren pas mogen worden verplaatst wanneer ze aantoonbaar goed verzorgd en klinisch gezond zijn. Deze maatregelen zorgen ervoor dat kalveren zelfstandig kunnen eten en drinken en een zekere mate van weerstand hebben. Vanaf 2026 wordt de minimale transportleeftijd verhoogd naar 28 dagen om de basisverzorging verder te verbeteren.

 

Strengere gezondheidsnormen
Gezondheidsnormen voor kalveren worden in het plan nog strenger. Vanaf 2025 mogen er alleen kalveren worden opgezet van bedrijven die vrij zijn van Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis (IBR) en Bovine Virus Diarree (BVD). Voor Salmonella sluit de kalversector zich aan bij het bestrijdingsplan van de melkveehouderij. Dit houdt in dat de sector geen kalveren meer importeert uit landen zonder BVD-bestrijdingsprogramma, zoals bepaalde Oost-Europese landen, Spanje en Portugal. Verder worden er eisen gesteld aan de transportduur, voeding tijdens lange transporten en het type vrachtwagen waarin kalveren worden vervoerd.

 

Ruimte en leefomstandigheden
Kalverhouders moeten ervoor zorgen dat kalveren meer ruimte per dier krijgen. Dit geldt vanaf april 2024 voor nieuwbouw en uiterlijk 2035 voor renovaties. Voor stallen die in 2030 nog niet zijn vernieuwd, wordt in 2031 een plan opgesteld om uiterlijk 2035 de stal te hebben aangepast. Deze maatregelen zijn bedoeld om het welzijn van de dieren te verbeteren en een meer diervriendelijke veehouderij te realiseren.

 

Duurzaamheid en CO2-reductie
Een ander belangrijk aspect van het Veal Forward plan is de vermindering van de CO2-footprint. De sector streeft ernaar om de CO2-uitstoot per kilogram kalfsvlees tegen 2040 met 15 tot 20% te verminderen. Dit wordt onder andere bereikt door het gebruik van 100% ontbossingsvrije soja en palmolie vanaf volgend jaar. Verder moeten meer dan de helft van de voergrondstoffen in 2040 bestaan uit rest- en bijproducten, en moeten 90% van deze grondstoffen afkomstig zijn uit Europa. Daarnaast wordt ingezet op brongerichte reductie van de ammoniakuitstoot om een gezonder stalklimaat te creëren.

 

Politieke ondersteuning
Op dinsdag 4 juni 2024 heeft brancheorganisatie SBK de sectorvisie Veal Forward overhandigd aan de vaste Kamercommissie Landbouw. SBK-voorzitter Joop Atsma benadrukte dat de kalversector vooruit wil en dat er vijftienhonderd kalverhouders zijn die zich willen inzetten voor dierenwelzijn, diergezondheid, klimaat en circulariteit. Atsma riep de politiek op om de sector de nodige ruimte te geven om deze doelen te bereiken zonder extra nationale regelgeving bovenop de Europese regels. De sector wil graag met politieke partijen en NGO’s samenwerken om het plan succesvol uit te voeren.

 

Toekomstvisie
Het Veal Forward plan is een ambitieus en vooruitstrevend plan dat de toon zet voor de komende jaren in de kalversector. Door strengere gezondheidsnormen, verbeterde zorg voor kalveren, meer ruimte per dier en een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot, streeft de sector naar een duurzame en diervriendelijke toekomst. De samenwerking met de politiek en andere stakeholders is cruciaal om deze doelen te bereiken en de kalversector klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst.

Bronnen:


www.boerderij.nl
www.dekalverhouder.nl

Deel dit bericht

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de rundveesector? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top