Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

In dit artikel

Exposant aan het woord: Rabobank

Rabobank; duurzame partner in de Food & Agri-Sector

Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Al 125 jaar zetten ze zich samen met hun stakeholders in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedienen ze particuliere en zakelijke klanten, terwijl ze wereldwijd de focus leggen op de food- en agrisector. Met het uitgangspunt ‘samen bereiken we meer dan alleen’ streven ze naar een duurzamere toekomst. We spraken met Remon Blok, vakdirecteur Food en Agri bij Rabobank.

Een stabiele voedselketen begint met een sterke positie van de boer

Het Food & Agri team van Rabobank richt zich op klanten in zowel de primaire als de secundaire sector. Ze bedienen melkveehouders, pluimveehouders, varkenshouders, akkerbouwers, tuinders, boomkwekers, fruittelers en houden zich ook bezig met de foodsector, zoals de handel in AGF en de verwerking van primaire producten. Samen met klanten en leden, en met behulp van hun producten, kennis en netwerken, werken ze aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Dit doen ze  niet alleen door bancaire dienstverlening te bieden, maar ook door een stap verder te gaan dan andere banken, met aandacht voor maatschappelijke initiatieven. Zo richten ze zich op de belangrijkste transities en thema’s die spelen in de markt en in de maatschappij. In de food en agri-sector ligt de focus van Rabobank op de voedseltransitie. Voor de primaire sector onderscheidt de Rabobank 5 transitiepaden: extensiveren, innoveren, omschakelen, verplaatsen of stoppen. Daarnaast werkt de bank samen met de sector aan sterke ketens. Een stabiele voedselketen begint met een sterkere positie van de boer, waarbij toegang tot financiering en afzetmarkten van essentieel belang zijn én waar de boer een goede prijs moet krijgen voor zijn producten.

Rabobank is in haar 125-jarige bestaan altijd een bank voor de boeren geweest en dat zijn ze nog steeds. Ze willen boeren helpen vorm te geven aan de transitie. Daarvoor biedt Rabobank een pakket  financieringensoplossingen met aantrekkelijke voorwaarden aan die zijn toegespitst op de transitiepaden.

Gebiedsgerichte aanpak voor evenwicht tussen landbouw en natuur
Op de vraag hoe Rabobank de toekomst van de melkveesector ziet, antwoordt Remon dat Nederland een prachtige melkveesector heeft en waar ook in de toekomst ruimte voor is. De manier van boeren zal wel veranderen, waarbij duurzaamheid een steeds prominentere plek zal innemen. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn complex en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Om die uitdagingen op te lossen is maatwerk nodig. Daarom zet Rabobank zich in voor een gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met regionale en lokale boeren en andere stakeholders. Rabobank ondersteunt ook initiatieven zoals het verbouwen van gewassen die geschikt zijn voor woningbouw en het vinden van oplossingen voor de veenweideproblematiek. Een cruciaal aspect hierbij is het bieden van een passend verdienmodel voor boeren. Want, zonder goed verdienmodel is er geen ruimte voor duurzaamheid.

 

De duurzame toekomst van de ondernemer
Afgelopen editie van RMV Hardenberg en RMV Gorinchem stond het thema ‘de duurzame toekomst van de ondernemer’ centraal bij Rabobank. “We zien RMV als de plek waar je moet zijn om brancheprofessionals te ontmoeten. Een innovatieve vakbeurs vol actualiteiten en beleving. Daarnaast is het een leuke en informele manier om onze klanten te ontmoeten en ook dat is in deze bijzondere tijden erg waardevol.” Antwoordt Remon op de vraag waarom Rabobank zich heeft ingeschreven voor de komende editie van RMV Hardenberg en RMV Gorinchem. Wat Rabobank komende editie centraal wil stellen tijdens de beurs? Tijdens RMV Hardenberg en RMV Gorinchem willen ze de focus leggen op de transitiepaden. Belangrijke keuzes waar melkveehouders mee te maken gaan krijgen. Rabobank wil hun klanten helpen en adviseren bij de veranderingen die op hen afkomen, zoals verduurzaming van stallen of zelfs het overwegen om te stoppen met het bedrijf. Ze benadrukken het belang van een goede voorbereiding en willen met klanten in gesprek gaan over de bedrijfsstrategie. In veel gevallen zijn er echt wel mogelijkheden. Daarover gaan wij graag in gesprek. En kijken samen naar wat er wel kan.

 

Rabobank blijft zich inzetten voor een duurzame toekomst in de food- en agrisector, waarbij samenwerking en ondersteuning van boeren en ondernemers centraal staan. Met hun kennis, expertise en financiële oplossingen dragen ze bij aan de ontwikkeling van sterke en veerkrachtige agrarische ketens en een toekomstbestendige voedselproductie.

Deel dit bericht

Scroll naar top