Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Rinagro

Agri Mest Mix

Product delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

AgriMestMix is een natuurlijk mineralenmengsel. Het helpt in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang. AgriMestMix stimuleert de groei van micro-organismen waaronder bacteriën, die organische stikstof omzetten in ammonium stikstof.
Gevolg: stikstof blijft behouden terwijl de drijfmest verbetert. De gebonden ammonium stikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever.

(drijf)mestverbeteraar
AgriMestMix gaat korstvorming en geur- en ammoniakemissies effectief tegen en stuurt microbiologische processen aan. Mest behandeld met AgriMestMix heeft bij toepassing méér energie beschikbaar voor het bodemleven. En bevat méér mineralen voor het gewas. Dierlijke(drijf)mest behandeld met AgriMestMix is een uitstekend product voor gebruik op eigen bedrijf en een gewild product voor afzet in bijvoorbeeld de akkerbouw.

Bodemhersteller
De wortelstikstof die ontstaat in behandelde mest, zorgt voor een sterkere beworteling en bevordert de groei van de plant. Doordat AgriMestMix eiwitten (RE, OEB, DVE) en de wortelvorming positief beïnvloed, kan de fosfaatgift flink dalen.

De ammoniumstikstof die ontstaat in behandelde mest zorgt voor een sterkere beworteling en bevordert de groei van de plant. Hierdoor kan de fosfaatgift uit kunstmest naar beneden worden bijgesteld. Voor akkerbouwers is het de perfecte bemesting, juist omdat de stikstof beschikbaar komt tijdens de groei van gewassen. AgriMestMix bevordert / stimuleert de groei van de mycorrhiza schimmel die een belangrijke schakel is tussen plant en bodem.

Minder kunstmest nodig
AgriMestMix helpt om de oorspronkelijke bodemsituatie weer te benaderen. Behandelde drijfmest herstelt het bodemleven in de graszode van weidebedrijven en in de bouwvoor van akkerbouwers. Dankzij een betere werking van de stikstof en het behoud ervan is een aanzienlijke vermindering van de kunstmestgift mogelijk.

AgriMestMix: een sterk merk voor verbetering van uw drijfmest

HOGE OPBRENGST DANKZIJ GEHEIM WAPEN!

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top