Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Nieuwe onderzoeken bevestigen effectiviteit van methaanreducerend additief Bovaer

Recente studies hebben aangetoond dat het additief Bovaer, dat vijf jaar geleden werd geïntroduceerd, effectief is in het verminderen van methaanuitstoot bij melkvee en vleesvee. Bovaer heeft wereldwijd al geleid tot een besparing van 110.000 ton CO2-equivalent. Onderzoek uitgevoerd door onder andere FrieslandCampina en Wageningen Livestock Research bevestigt een gemiddelde methaanreductie van 20% tot 25%, zonder negatieve gevolgen voor melkproductie of diergezondheid. Deze resultaten ondersteunen de duurzame ambities van melkveehouders en dragen bij aan de bredere klimaatdoelstellingen. De gunstige effecten van Bovaer blijven stabiel gedurende langere perioden, zoals aangetoond door praktijkstudies in België en Nederland.

 

Bovaer: Een doorbraak in methaanreductie
Bovaer werkt door het remmen van een specifiek enzym dat verantwoordelijk is voor de methaanproductie in de maag van runderen. Dit proces zorgt ervoor dat de methaanuitstoot aanzienlijk wordt verminderd zonder de gezondheid of productiviteit van de dieren te beïnvloeden. Dit additief, ontwikkeld door DSM-Firmenich, is een belangrijke stap voorwaarts in de richting van duurzamere landbouwpraktijken.

 

Praktijkproeven en wetenschappelijk onderzoek
Uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research bleek dat 64 melkkoeien gemiddeld een methaanreductie van 20% bereikten over een periode van een jaar. Daarnaast rapporteerde het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in België een reductie van ruim 25% tijdens een begrazingsproef met 40 koeien tussen maart en juli 2023. Deze resultaten onderstrepen de effectiviteit van Bovaer in verschillende landbouwomgevingen en weersomstandigheden.

 

Internationale erkenning en uitbreiding
De Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten heeft Bovaer goedgekeurd, waarmee het voldoet aan alle veiligheids- en effectiviteitsvereisten voor gebruik bij melkvee. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor de lancering van Bovaer in Noord-Amerika, inclusief Canada en Mexico, in samenwerking met Elanco Animal Health. Elanco verwacht dat het gebruik van Bovaer in de Amerikaanse melkveesector de methaanuitstoot met ongeveer 30% kan verminderen, wat gelijk staat aan een jaarlijkse reductie van 1,2 ton CO2-equivalent per koe.

 

Economische voordelen voor boeren
Naast de milieuvoordelen biedt Bovaer ook economische voordelen voor boeren. Door de verbeterde duurzaamheid kunnen zij profiteren van extra inkomsten via carbon credits en andere duurzaamheidsinitiatieven. Dit maakt Bovaer niet alleen een milieuvriendelijke keuze, maar ook een financieel aantrekkelijke optie voor melkveehouders wereldwijd.

 

Toekomstige vooruitzichten
Met de voortdurende uitbreiding en positieve resultaten van Bovaer, is de verwachting dat steeds meer melkveehouders wereldwijd dit additief zullen integreren in hun bedrijfsvoering. DSM-Firmenich en hun partners blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om de effecten van Bovaer verder te optimaliseren en de bijdrage aan wereldwijde klimaatdoelstellingen te maximaliseren. De bredere acceptatie en implementatie van Bovaer kan een significante impact hebben op de agrarische sector en de wereldwijde methaanemissies drastisch verminderen.

Bronnen

www.demolenaar.nl

flygrevyn.com

www.iex.nl

Deel dit bericht

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de rundveesector? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top