Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Kennisdeling: Is jouw mest geld waard?

Met de innovatie van Bio-line kan geld verdiend worden met mest. Hoe? Heel simpel door groen gas en kunstmest te produceren op de boerderij. Het merk Bio-Line biedt deze oplossing. Met de Bio-UP produceer je groen gas op je eigen boerderij uit mono-mestvergisting. Met de Bio-HUB word je samen met je buren gasleverancier. Op deze wijze kun je jouw verdienmodel vergroten en duurzamer boeren en tegelijkertijd halveer je hiermee de stikstofstofuitstoot op je boerderij. Alles voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering.

 

Bio-UP

De Bio-UP is een innovatie waarmee biogas uit een mono-mestvergister op de meest klimaatvriendelijke manier wordt omgezet in groen gas. De Bio-UP is een kleinschalige gasopwerkingsinstallatie die het mogelijk maakt om op boerderijschaal biogas om te zetten in groen gas. De installatie verwijdert CO2, water en zwavelverbindingen uit het biogas en werkt het op tot groen gas, waardoor het direct in het gasnet kan worden ingevoed. Meestal kunnen boeren gewoon op hun bestaande aardgasaansluiting invoeden.

 

De Bio-UP wordt geleverd in een container die naast de mestvergister wordt geplaatst en is ontworpen voor een productie van 45 tot 60 m³ groen gas per uur. Voor mono-mestvergisting betekent dit dat er tussen de 14.000 en 20.000 m³ mest moet worden vergist, afhankelijk van de samenstelling van de mest en de beschikbaarheid van verse mest. Voor een zelfstandig bedrijf is de installatie vooral geschikt voor de grotere melkvee- en vleesvarkensbedrijven met voldoende verse mest. Als er te weinig mest aanwezig is bestaat er de optie om externe mest aan te voeren of door een samenwerkingsverband aan te gaan met andere bedrijven middels een Bio-HUB.

 

Het kenmerkende aan kleinschalige mono-mestvergisting is dat de benodigde mest afkomstig is van de eigen boerderij of van andere lokale boerderijen. Het residu (digestaat) dat na de vergisting overblijft, wordt vervolgens gebruikt als meststof op het eigen land, wat de kringlooplandbouw bevordert. Een bijkomend voordeel is dat na toediening van het digestaat op het land de stikstof sneller opneembaar is. Hierdoor kan worden bespaard op de aankoop van kunstmest. Van kostenpost naar opbrengst. Goed voor de natuur én voor de portemonnee.

Hoe duurzaam is de Bio-UP?
De Bio-UP draagt bij aan de verduurzaming van landbouw en het toekomstbestendig maken van boerderijen. Het vermijdt methaan- en stikstofuitstoot op het boerenbedrijf door de mest direct in de vergister te brengen. Hierdoor kan de stikstofuitstoot in de stal worden gehalveerd. De installatie levert uiteindelijk driedubbele winst op: het vermijden van methaanemissie, het vermijden van fossiel aardgasverbruik door de productie van groen gas en het verminderen van de stikstofemissie in de stal.

 

Bio-HUB, wordt gezamenlijk gasleveranciers
Boeren kunnen samen met hun buren gasleveranciers worden door gebruik te maken van de Bio-HUB. Deze mogelijkheid stelt boeren in staat om biogas te produceren door installaties van verschillende boeren met elkaar te verbinden in een ‘HUB’. Op elk bedrijf staat een eigen vergister, die door leidingwerk met elkaar verbonden is. Hierdoor kan op grotere schaal biogas en groen gas worden geproduceerd tegen relatief lage kosten en met een hoog rendement.

 

Wat levert het op?
Met de huidige SDE++-regeling 2023 en de prijzen op de gasmarkt (2023) kunnen boeren een hoog rendement halen op hun individuele businesscase. Wil je weten of jouw boerderij ook leverancier kan worden? Vul nu vrijblijvend en kosteloos de Biogasscan in op https://www.bio-line.nl/biogasscan/.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de rundveesector? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top