Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

In dit artikel

Exposant aan het woord: AHV International

AHV (Animal Health Vision) International heeft zich gevestigd als marktleider op het gebied van quorum sensing-gedreven oplossingen voor diergezondheid en biedt tevens adviesdiensten met toegevoegde waarde aan. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen die obstakels in de diergezondheidssector helpen overwinnen. Wij gingen in gesprek met Yvet Geertsema, marketeer bij AHV International.

 

Met behulp van de quorum sensing wetenschap richt AHV zich op het verstoren van de communicatie tussen bacteriën. Door de quorum sensing van bacteriën uit te schakelen, wordt het immuunsysteem van dieren op een natuurlijke en effectieve manier ondersteund. Momenteel heeft AHV een productportfolio ontwikkeld voor rundvee, varkens & biggen en vissen, daarnaast is het bedrijf actief in maar liefst 23 landen.

 

De doelgroep van AHV bestaat uit veehouders die hun diergezondheid willen optimaliseren. Het bedrijf biedt een proactieve benadering en pakt uitdagingen in een vroeg stadium aan op basis van bedrijfs- en diergegevens. Met behulp van bekroonde producten, die extracten bevatten afkomstig uit planten, streeft AHV ernaar de dieren in staat te stellen hun eigen gezondheid te verbeteren. Dankzij goed opgeleide en gepassioneerde Animal Health Specialisten en de unieke AHV-aanpak kan het bedrijf wereldwijd de levensduur van dieren verlengen en de diergezondheid op een geheel nieuwe manier verbeteren.

 

AHV International biedt diverse producten en diensten aan ter bevordering van diergezondheid. Op dit moment bevat het portfolio oplossingen voor koeien en kalveren, zeugen en biggen, daarnaast is het bedrijf actief in de aquacultuursector, met name in landen als Chili en Noorwegen.

 

Wat AHV International onderscheidt in de markt, is het feit dat het bedrijf beschikt over geavanceerde laboratoria op het hoofdkantoor in Zwolle. In deze laboratoria worden alle onderzoeken en controles van de oplossingen uitgevoerd, daarnaast vindt de productie plaats op dezelfde locatie. Deze unieke mogelijkheid zorgt ervoor dat AHV de kwaliteit van de oplossingen kan waarborgen en voortdurend monitoren. De oplossingen zijn uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het advies van AHV specialisten. Op deze manier kan er optimale bedrijfsbegeleiding en advies plaatsvinden en hebben hun klanten altijd iemand om op terug te vallen wanneer zij vragen hebben.

Inzicht bieden in toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van diergezondheid in de melkveesector is van groot belang voor AHV International. Het gebruik van reguliere middelen in de veehouderij blijft wereldwijd een groot onderwerp. Het bedrijf is niet tegen het gebruik van reguliere middelen, maar pleit er wel voor dat deze alleen worden ingezet wanneer dat echt nodig is. De oplossingen van AHV spelen in op een proactieve gezondheidsaanpak en streven naar een langere levensduur en productiviteit van de veestapel. Uit onderzoeken is gebleken dat wanneer de proactieve aanpak optimaal wordt benut, de productie en levensverwachting van een veestapel toenemen en er minder reguliere middelen nodig zijn.

 

AHV International streeft ernaar een belangrijke rol te spelen in de melkveesector wat betreft diergezondheid, zowel nu als in de toekomst. Het bedrijf wil een hoogwaardige en gezonde zuivel- en voedselvoorzieningsketen tot stand brengen, gebaseerd op de principes van hun eigen baanbrekende technologie van communicatie en samenwerking. Door kennisdeling, voortdurend onderzoek en de ontwikkeling van processen en oplossingen, draagt AHV bij aan het verbeteren van de efficiëntie, het sociale welzijn en de milieu-impact van de veestapel. Met een duurzame en proactieve aanpak kan AHV echt grote impact hebben op de toekomst van de agrarische sector, met betrekking tot milieu en natuur, economie, gezondheid, informatie, innovatie en hulpbronnen.

 

AHV International merkte tijdens RMV Hardenberg 2022 en RMV Gorinchem 2022 dat de vraag en behoefte naar beurzen nog steeds erg groot is. Daarnaast merkte AHV afgelopen jaar wat voor groei er in de twee jaar ervoor is doorgemaakt. “Normaal was de beurs voor ons bedoeld om klanten te werven, nu merken we dat we ons meer moeten richten op bestaande klanten en relatiebeheer. Dat is een mooi compliment, maar vraagt ook om een andere aanpak.”

 

Met het oog op het belang van klantrelaties heeft AHV International zich ingeschreven voor RMV 2023. Het bedrijf hecht veel waarde aan het in contact blijven met de doelgroep en klanten. Relatiebeheer staat dit jaar hoog op de agenda, omdat klanten het waarderen om een vertrouwd gezicht te zien en te spreken. Tijdens de beurs zullen niet alleen bekende AHV-specialisten aanwezig zijn, maar ook experts met andere specialismen en invalshoeken.

 

Naast relatiebeheer staat bij AHV International tijdens RMV Hardenberg en Gorinchem 2023 ook de lancering van hun nieuwe product centraal welke in juni 2023 op de markt kwam. De AHV Resolute, onderdeel van het uiergezondheidsprogramma, is specifiek gericht op het droogzetten. Deze innovatieve oplossing vermindert de melkproductie, de druk op de uier en verbetert het welzijn tijdens het droogzetten. AHV International kijkt ernaar uit om alle melkveehouders tijdens de beurs kennis te laten maken met deze nieuwe aanwinst.

 

Tijdens RMV Hardenberg en Gorinchem 2023 zal AHV International de nadruk leggen op het belang van proactieve aanpak en de voordelen ervan. Daarnaast zal de lancering van de AHV Resolute een prominente plaats innemen. De focus blijft liggen op het contact en de samenwerking met de sector en melkveehouders, met als doel een grote impact te hebben op de diergezondheid en de toekomst van de agrarische sector.

Deel dit bericht

Scroll naar top