Evenementenhal Hardenberg | 22, 23 & 24 oktober 2024

Evenementenhal Gorinchem | 26, 27 & 28 november 2024

Exposant aan het woord: Agrifirm

Met een geschiedenis die 120 jaar teruggaat in Nederland, is Agrifirm uitgegroeid tot de Royal Agrifirm Group, met meerdere ondernemingen in binnen- en buitenland en een wereldwijd distributienetwerk. Hun missie is het creëren van een verantwoorde voedselketen door samenwerking met partners binnen en buiten de agrarische sector, de ontwikkeling van hoogwaardige klimaat- en diervriendelijke producten en het bieden van kennis en advies. We spraken met Jan Hollander en Anita van Dorst, beide verkoopmanagers Rundvee bij Agrifirm, om meer te weten te komen over hun producten, visie op diergezondheid en hun deelname aan RMV Hardenberg en RMV Gorinchem.

 

Agrifirm heeft een brede doelgroep, omdat ze oplossingen bieden voor de gehele agrarische sector. Tijdens RMV Hardenberg en RMV Gorinchem ontmoeten ze graag leden, klanten, niet-klanten en geïnteresseerden, die allemaal een positieve bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van de agrarische sector, terwijl ze tegelijkertijd een goed verdienmodel voor ondernemers behouden.

 

Als nummer één kennis- en oplossingsgerichte partner op het gebied van veevoeders, teelten, en dier-, plant- en bodemgezondheid, levert Agrifirm een scala aan hoogwaardige producten en diensten voor diergezondheid. Van diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en additieven voor de veevoederindustrie tot producten voor gewas- en teeltverbetering, dier- en gewasspecifieke digitale oplossingen en professioneel advies.

 

Wat Agrifirm onderscheidt in de markt, is hun toewijding aan het creëren van een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Dit bereiken ze door actief op zoek te gaan naar nieuwe wegen en samen te werken met boeren, telers en partners om nieuwe methoden, praktijken en technieken te ontwikkelen. Hun unieke positie als totaalleverancier op het boerenerf stelt hen in staat om hun klanten te ondersteunen bij alle vraagstukken op en rond hun agrarisch bedrijf.

 

“Melkkoeien zijn topsporters: ze leveren een topprestatie. Gezonde dieren is de voorwaarde en het fundament van een verantwoorde voedselketen; ecologisch én economisch duurzaam. Onze Nederlandse melkveehouders spelen in de Champions League als het gaat om efficiënt en optimaal produceren. De groeiende bevolking vraagt optimalisatie van de sector om aan de vraag te kunnen blijven voldoen”, aldus Anita van Dorst. Die uitgaging krijgt volgens Agrifirm een extra dimensie: het sluiten van zoveel mogelijk kringlopen in een, geografisch zo klein mogelijk, gebied. Daarmee is rundvee een cruciale schakel in de oplossing. Plantaardig eiwit, dat niet bestemd is voor menselijke consumptie, wordt zeer efficiënt omgezet in hoogwaardig humaan voedsel.

Jan Hollander; “Het vele grasland in Nederland, dat niet geschikt is voor akkerbouw, is de basis voor goed ruwvoer in een uitgekiend rantsoen voor een gezonde koe. Agrifirm is daarin de schakel. We zijn nauw betrokken bij hoogwaardige kennisintensieve innovaties én praktische pilots zoals project Koe & Eiwit, waarbij in de praktijk al mooie resultaten worden gehaald, als het gaat om behoud van diergezondheid en productie in combinatie met het verkleinen van die footprint. Als de kaders en richtlijnen maar duidelijk en stabiel zijn, zijn wij ervan overtuigd dat we, met alle kennis die er in onze sector is, de juiste stappen blijven zetten. Zo kunnen we blijven voldoen aan de sterk groeiende vraag naar veilig en duurzaam voedsel.”

 

Voor Agrifirm staat diergezondheid centraal bij het ontwikkelen van hun concepten en innovaties. Ze investeren in wetenschappelijk en praktijkonderzoek om gefundeerde kennis te vergaren, die ze graag delen met hun klanten. Als kennispartner spelen ze een belangrijke rol in het duurzaam houden van dieren en het creëren van een verantwoorde voedselketen.

 

Anita vertelt; “Onze deelname in 2022 was een groot succes. De samenwerking met de organisatie van de RMV verliep bijzonder soepel en dat heeft mede bijgedragen aan de wijze waarop wij onze klanten en relaties goed hebben kunnen verwelkomen op de beurs. Want na enkele jaren van letterlijke afstand door corona, was elkaar weer zien ons grootste doel. Handen schudden, bijpraten, het goede gesprek: daarom stonden we niet met producten op de RMV, maar met mensen.”

 

Het enthousiasme van hun leden, klanten, medewerkers en relaties over de aanwezigheid van Agrifirm in 2022, gecombineerd met het gevarieerde aanbod van de RMV, zorgt ervoor dat Agrifirm ook in 2023 gaat deelnemen aan RMV Hardenberg én RMV Gorinchem.

 

Agrifirm toont zich als een toegewijde partner voor duurzame diergezondheid in de melkveesector. Hun brede doelgroep, complete aanbod van producten en diensten, en hun focus op samenwerking en innovatie maken hen een essentiële speler in het realiseren van een gezonde bodem en gezonde dieren, een gezonde natuur en een eerlijk inkomen voor boer en teler. Daarom zijn hun medewerkers er om leden, klanten, niet-klanten en geïnteresseerden geheel vrijblijvend te voorzien van, bijvoorbeeld, een goede kop koffie en een goed gesprek. Iedereen is welkom!

Deel dit bericht

Nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws uit de rundveesector? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Scroll naar top