Evenementenhal Hardenberg | 24, 25 & 26 oktober 2023

Evenementenhal Gorinchem | 28, 29 & 30 november 2023

Onderzoek naar bloed- en melkwaardes van geiten rond aflammeren
Vitalvé B.V

Onderzoek naar bloed- en melkwaardes van geiten rond aflammeren

Bij Vitalvé Goat Academy, het onderzoeks- en trainingscentrum van Vitalvé in Rijkevoort, is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar diverse waarden in het bloed en de melk van geiten in de periode van 4 weken voor t/m 3 weken na aflammeren.

Delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bij Vitalvé Goat Academy, het onderzoeks- en trainingscentrum van Vitalvé in Rijkevoort, is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar diverse waarden in het bloed en de melk van geiten in de periode van 4 weken voor t/m 3 weken na aflammeren. Er zijn 800 monsters onderzocht van zowel eenjarige als oudere geiten. Het onderzoek heeft diverse nieuwe inzichten opgeleverd, die van nut zijn bij het optimaliseren van rantsoenen en het management rond aflammeren.

De parameters die gedurende de onderzoeksperiode in het bloed zijn gemeten zijn: Albumine, Calcium, Aspartate Aminotransferase (AST/GOT). Daarnaast is in de melk de BHBZ-waarde gemeten (BetaHydroxyBoterZuur) en zijn de prestaties van de geiten vastgelegd. Allemaal waardes die belangrijke inzichten geven in de gezondheid en stofwisseling van geiten in de transitieperiode en de periode na aflammeren. Hiermee kan Vitalvé geitenhouders nog beter helpen om rantsoenen te optimaliseren tijdens deze cruciale periodes in de bedrijfsvoering.

Voermanagement:
Volgens Nard van den Berg, Vitalisator bij Vitalvé, zijn op basis van de analyses kritieke grenswaarden opgesteld om koppels geiten mee te monitoren. “Zit een geit bijvoorbeeld in een negatieve energiebalans, dan zal ze meer BHBZ produceren. Dit is een afbraakproduct van vetten”, legt van den Berg uit. “Dat geeft ons met de nieuwe kennis veel beter inzicht in het voermanagement op koppelniveau.”

Darmgezondheid:
In de rantsoenen die Vitalvé adviseert wordt voor de verse geiten sterk gestuurd op glucogene energie. Daarnaast zorgt extra opneembaar calcium ervoor dat de geiten na het lammen beter opschonen en vitaal aan hun lactatie beginnen. Om de energiebalans bij verse geiten goed te houden is het van belang om aan het einde van de dracht al te sturen naar een hoge voeropname en een optimale darmgezondheid. Daarnaast is het zaak om de eiwitvoorziening op peil te houden. Dat bevordert de afweer, zorgt voor vitale lammeren en geeft een goede biestkwaliteit.

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top